Privacy voorwaarden

Leiderschap met impact, gevestigd aan Bloemendaalseweg 289, 2051GG Overveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bloemendaalseweg 289
2051GG Overveen

0653449174

John Cornelissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Leiderschap met impact Hij/zij is te bereiken via johncornelissen@leiderschap-met-impact.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leiderschap met impact verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via johncornelissen@leiderschap-met-impact.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leiderschap met impact verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Leiderschap met impact analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Leiderschap met impact verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leiderschap met impact neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leiderschap met impact) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leiderschap met impact bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Inzendingen via contactformulieren op de website (naam, emailadres, telefoonnummer)
Bijvoorbeeld voor een offerte aanvraag of inschrijving voor een training of coachingtraject
Bewaartermijn: 24 maanden
Reden personalia: contact opnemen naar aanleiding van bericht.

Inschrijving nieuwsbrief (voor- en achternaam en emailadres)
Bewaartermijn: oneindig, tenzij persoon zichzelf uitschrijft of een verzoek stuurt om uitgeschreven te worden. De gegevens worden dan nog maximaal een half jaar bewaard.
Reden: het versturen van nieuwsbrieven / uitnodigingen / blogs / informatie over diensten.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leiderschap met impact verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leiderschap met impact blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens voor emailmarketing

Leiderschap met Impact maakt gebruik van de software Active Campaign voor het versturen van nieuwsbrieven en mailingen. Leiderschap met Impact bewaart de onderstaande gegevens van personen die zich inschrijven voor de nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Open ratio’s en klikstatistieken

Reden voor het bewaren van deze gegevens is om gepersonaliseerde emails te versturen en het gebruikersbestand up-to-date te houden. Gebruikers kunnen hun gegevens altijd inzien of wijzigen via een link in de mailing of nieuwsbrief. De statistieken worden 2 jaar bewaard. De overige persoonsgegevens blijven bewaard totdat iemand zich uitschrijft of door Leiderschap met Impact wordt uitgeschreven in verband met inactiviteit (na 1 jaar).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leiderschap met impact gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Leiderschap met impact gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op deze pagina https://leiderschap-met-impact.nl/cookiebeleid-eu/ vind je een overzicht van alle cookies op onze website en kun je jouw voorkeursinstellingen eenvoudig wijzigen.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Leiderschap met impact maakt gebruikt van drie soorten cookies:

 1. Functionele cookies
 2. Tracking cookies
 3. Campagne cookies

Functionele cookies

Deze cookies zorgen dat de website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld de taalinstellingen en jouw ingevulde download gegevens, zodat je meerdere documenten van onze site kunt downloaden, zonder dat je iedere keer je gegevens opnieuw moet invullen.

Tracking cookies

Deze cookies geven Leiderschap met impact de mogelijkheid om de website te analyseren. Leiderschap met impact ontvangt informatie over het functioneren van de website. Aan de hand van deze informatie wordt de website verbeterd.

Tracking cookies die Leiderschap met Impact gebruikt:

Google Analytics (naam:_utma)
Op de websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Leiderschap met impact gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
 • Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren.
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De gegevens in Google Analytics worden 50 maanden bewaard. Voor meer informatie over Google Analytics cookies: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Social media
Op de sites van Leiderschap met impact zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op onder andere de sociale netwerken Facebook, Twitter, Youtube. LinkedIn en WhatsApp. Deze knoppen worden gerealiseerd door die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Om de deelknoppen gezamenlijk te kunnen plaatsen maakt Leiderschap met impact gebruik van de Elementor social media widget. Lees de privacyverklaring van de platformen om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven:

Voor meer informatie over Facebook cookies: https://www.facebook.com/help/cookies
Voor meer informatie over Twitter cookies: https://twitter.com/privacy
Voor meer informatie over LinkedIn cookies: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Voor meer informatie over Youtube cookies: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
Voor meer informatie over WhatsApp cookies: https://www.whatsapp.com/legal/#cookies

Campagne cookies

Campagne cookies via LinkedIn Advertising worden op onze site gebruikt om te analyseren hoe vaak er op advertenties in LinkedIn van Leiderschap met Impact wordt geklikt en hoe vaak Leiderschap met Impact wordt benaderd via LinkedIn. Op basis hiervan verzamelt Leiderschap met Impact inzichten, zoals hoeveel mensen de website bezoeken naar aanleiding van een specifieke campagne. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en is niet zichtbaar wat je als specifiek persoon hebt gedaan op de website.

Voor meer informatie over LinkedIn advertising cookies: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jouw surfgegevens op de Leiderschap met Impact websites worden niet gedeeld met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leiderschap met impact en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar johncornelissen@leiderschap-met-impact.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Leiderschap met impact wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leiderschap met impact neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via johncornelissen@leiderschap-met-impact.nl. Leiderschap met impact heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.