Interessante nieuwe functie maar het vraagt wat anders in de manier van optreden.

New plans and new decisions

Het is uitdagend om een zwaardere functie te hebben gekregen met een grotere verantwoordelijkheid en meer mogelijkheden om het verschil te kunnen maken. Het voelt als erkenning voor vele jaren hard werken en dat expertise en ervaring nu echt gezien worden. En het komt vaak voor dat de nieuwe rol een subtiel andere houding, gedrag en woordgebruik vraagt. Het kan voor de persoon verrassend zijn dat er op een andere manier naar hem of haar gekeken wordt. Eigenschappen, motieven en gedrevenheid zijn niet veranderd maar het kan nu nauwer luisteren dan in de vorige positie, om bepaalde valkuilen te vermijden.

Een valkuil kan zijn om net iets te impulsief te reageren als het niet gaat zoals verwacht wordt. Maar ook het tegenovergestelde kan een minder handige eigenschap zijn, bijvoorbeeld terughoudendheid of te lang wachten om zich kenbaar te maken als er verschillen van mening zijn. Een thema kan zijn dat gesprekspartners  te weinig empathie merken als het voor hen lastig is, een eigenschap om te lang van stof te zijn of juist veel te kort door de bocht.

In iedere nieuwe functie en vaak ook een nieuwe context wordt iedereen geconfronteerd met hoe talent en eigenheid zich verhouden tot minder effectieve eigenschappen.

Een bestuurder:

“Ik vraag me af hoe ik in mijn nieuwe positie op een natuurlijke manier meer impact en gezag krijg. Ik heb nog een tijdje het voordeel van de twijfel bij mijn directieteam maar er wordt ook kritisch naar me gekeken. Ik hoef niet de baas te spelen maar ik realiseer me dat anderen wel op die manier naar me luisteren. In overlegsituaties heb ik nog niet altijd meteen de goede woorden en een adequate reactie. In presentaties voor grotere groepen heb ik de indruk dat het vaak niet aankomt. Draagvlak voor mijn visie is nog ver te zoeken. Ik krijg nog weinig begrip voor een nieuwe koers ondanks dat de urgentie toch duidelijk is.”

Een directeur die de verantwoordelijkheid krijgt over een groter organisatieonderdeel na een fusie:

“Als ik deze rol krijg wil ik die meteen goed gaan neerzetten. Dat vraagt andere kanten van mij die ik nu echt moet gaan mobiliseren. Als ik in mijn oude groef blijf in presentaties, gesprekken en overleggen, gaat het niet werken. Maar het leiderschap dat ik ga vertonen moet wel bij me passen en oprecht zijn. Ik wil die andere stijl me nu al eigen maken en me daarop voorbereiden.”

Een senior consultant die grotere projecten gaat leiden:

“Er wordt nu van mij verwacht dat ik in de complexe projecten die ik aanstuur meer de generalist word in plaats van dat ik alleen vanuit mijn expertrol praat. Dat vind ik niet gemakkelijk omdat ik daar altijd veel houvast aan ontleende. Mijn opdrachtgevers verwachten dat er snel voortgang is terwijl ik formeel weinig macht heb. Overtuigingskracht is vaak de enige manier waarop ik dingen voor elkaar kan krijgen, maar dat is lastig voor me als ik niet op detailniveau weet waar het over gaat.”

Wat in deze situaties opvalt is een verschil tussen wie je als persoon ‘van nature’ bent en wat er in de nieuwe rol van je verwacht wordt. Veel mensen voelen zich daar ongemakkelijk bij. Je zit nog niet lekker in je vel en tegelijkertijd kijkt iedereen hoe je het doet. Iedereen gaat er op een andere manier mee om. De een bluft zich er doorheen, een ander kijkt de kat nog even uit de boom, een derde gaat heel hard werken. Vaak moet je constateren dat geen van deze aanpakken de gewenste impact heeft.

Het mag duidelijk zijn dat minder effectieve eigenschappen ook in de nieuwe functie niet zo handig zijn. Maar als mens wil je je ook niet anders voor doen dan je bent. Regelmatig hoor ik mijn klanten, managers, directeuren en professionals, zeggen dat naarmate ze hoger in de hiërarchie komen het niet altijd makkelijker wordt om zichzelf te blijven. Ze vragen zich af of ze hun valkuilen achterwege kunnen laten, authentiek kunnen blijven en tegelijkertijd hun impact kunnen versterken.

Mijn kijk op dit fenomeen is dat het erom gaat of je jezelf, de nieuwe functie, de opgave waar je voor staat en de context, met elkaar in lijn kunt brengen op een manier die zowel voor jou als voor de organisatie past. Ik noem hier 3 aspecten hoewel er natuurlijk meer zijn die aandacht nodig hebben: 
• Definieer de invulling van je rol. Welke ontwikkelstap wil je zetten in de manier waarop je je leiderschap invult? Wat is een interessante uitdaging en waar leg je de lat te hoog voor jezelf? Wat hebben de organisatie en jouw mensen nodig en wat zijn de verwachtingen?. Welke talenten van jezelf breng je meer naar voren en welke houd je meer terug? Deze reflectie levert een koers op die helderheid geeft in de hectiek van alledag.
• Wat is je oprechte commitment met de situatie en kun je die op een aansprekende manier verwoorden? In de nieuwe functie kom je veel dingen tegen waarvan je vindt dat die anders moeten gaan. Het gaat erom in de eerste plaats je eigen betrokkenheid en visie op het spoor te komen voordat je in een veelheid van acties gaat. Die visie en betrokkenheid te verwoorden is voor veel mensen uitdagend maar geeft veel draagvlak voor de initiatieven die je neemt.
• Op welke cruciale momenten de komende tijd zoals een gesprek, een meeting of een presentatie wil je het verschil maken? Het werkt vaak goed om een aantal situaties te bepalen waarop je je visie, een nieuwe koers of een andere aanpak uiteenzet, in gesprek brengt of presenteert. Verwacht niet van jezelf dat je dat zomaar uit je mouw schudt. Besteed tijd aan de verwoording hoe je kijkt naar de inhoud, de situatie en het perspectief. Oefen met hoe je een en ander verwoordt en vraag feedback of het ook het gewenste effect heeft. Vind een vormgeving van de opzet die bij jou en de context past. Het is een stuk plezieriger als je er voorafgaand rekening mee kan houden dat het op een andere manier effectiever is.

Betrokkenheid, kennis van zaken en humor zijn de basis van waaruit je de juiste woorden en de goede toon vindt om vanuit jezelf en de rol verbinding te maken met medewerkers en collega’s. Je groeit daarmee in de nieuwe functie, je wint op een subtiele manier aan impact en gezag door je authenticiteit. Je inspiratie kun je overdragen op een krachtige en creatieve manier.

Meld u in de rechterkolom aan voor de artikelenserie ”In gesprek over impact en leiderschap’.

Deel dit blogartikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp